VERBLIJFSPARKEN

Verblijfsparken

Het aantal accommodaties in de categorie “Holiday and other short-stay accommodation” in België is de laatste jaren toegenomen. In 2018 waren er 7.320 accommodaties, in 2019 7.803 en in 2020 8.053.

Bedden

Het aantal bedden in verblijfsparken is lichtjes afgenomen in 2020. In 2018 waren er 165.910 bedden. Dit werden er 172.988 in 2019 en 170.213 in 2020.

Overnachtingen

Ook het aantal overnachtingen in verblijfsparken bevestigt dat het hier om een groeimarkt gaat. In 2017 waren er 17 miljoen overnachtingen. In 2018 was er een stijging naar 17,8 miljoen overnachtingen en daarna naar 18,7 miljoen overnachtingen in 2019.