THEATERS

Aantal culturele centra

België telt in totaal 516 culturele centra.

Aantal podiumactiviteiten

Het aantal podiumactiviteiten in cultuurcentra is de laatste jaren toegenomen. In 2013 werden er 11.892 activiteiten georganiseerd. In 2014 nam dit toe tot 14.144 activiteiten en in 2015 was er opnieuw een lichte daling tot 14.011 activiteiten. De cijfers voor 2016 en 2017 zijn op dit moment nog niet volledig.

Aantal bezoekers

Ook het aantal bezoekers is jaar na jaar mee gestegen. In 2013 waren er 1,9 miljoen bezoekers. In 2014 en 2015 waren dit er resp. 2,2 miljoen en 2,1 miljoen.