HOTELS

Hotels

Het aantal hotels in België is de laatste jaren toegenomen. 
In 2014 waren er 1.921 hotels, in 2015 nam dit toe tot 1.939 hotels, in 2016 tot 1.955 hotels en in 2017 tot 2.018 hotels.

Kamers

Deze toename vertaalde zich echter ook in een lichte toename van het aantal hotelkamers. In 2015 waren er 58.298 hotelkamers. Dit is toegenomen tot 58.791 kamers in 2016 en 58.968 kamers in 2017.

Hotelovernachtingen

Het aantal hotelovernachtingen is gestegen van 17,2 miljoen overnachtingenin 2016 naar 18,9 miljoen overnachtingen in 2017.