HOTELS

Hotels

Het aantal hotels in België is de laatste jaren lichtjes gedaald. In 2018 waren er 1.536 hotels, in 2019 was er een afname tot 1.505 hotels en in 2020 weer een afname tot 1.472 hotels.

Kamers

Ondanks een gelijk gebleven aantal hotels, is het aantal hotelkamers wel lichtjes toegenomen. In 2018 waren er 60.702 hotelkamers. Dit is toegenomen tot 61.023 kamers in 2019 en 61.677 kamers in 2020.

Hotelovernachtingen

Het aantal hotelovernachtingen kende een stijgend verloop, maar is natuurlijk ineengezakt omwille van Covid-19. Van 20,3 miljoen overnachtingen in 2018, over 20,8 miljoen overnachtingen in 2019, naar 7,7 miljoen overnachtingen in 2020.